ZÁKON
č. 86/1950
Trestní zákon

předpis byl zrušen zákonem č. 140/1961 Sb.
a to s účinností k 31.12.1961
(viz rubrika právní předpisy)

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 12.07.1950
Účinnost od: 01.08.1950
Zrušeno: 01.01.1962
Uveřejněno v č. 39/1950 Sbírky zákonů na straně 213

Zrušen předpisem: 140/1961 Sb.