Zákon č. 88/1950 Sb.
Národního shromáždění
Trestní zákon správní


zpet na predchozi stranku

z důvodové zprávy (K §§ 43 - 47)Schváleno (Vydáno): 12.07.1950
Účinnost od: 01.08.1950
Zrušeno: 01.07.1961 předpisem: 60/1961 Sb.

§ 101
Ochrana pořádku ve věcech církevních

Kdo nesplní povinnost nebo poruší zákaz týkající se právních poměrů církví nebo náboženských společností, zejména kdo ohrozí nebo poruší výkon státního dozoru nad majetkem církví nebo náboženských společností, bude potrestán pokutou do 20 000 Kčs nebo odnětím svobody až na tři měsíce.