Zákon č. 92/1949 Sb.
Národního shromáždění
Branný zákon

zpet na puvodni stranku

Zákon č. 92/1949 Sb.
Národního shromáždění
Branný zákon

Schváleno (Vydáno): 23.03.1949
Účinnost od: 01.10.1949
Zrušeno: 01.12.1999
Uveřejněno v č. 30/1949 Sbírky zákonů na straně 257

Zrušen pro ČR předpisem: 218/1999 Sb.

text podle posledního platného znění

§ 9
Ústavní práva a svobody vojáků v činné službě

(1) Výkon ústavou zaručených práv a svobod vojáků v činné službě může být omezen jen na základě zákona.

(2) Vojákům v činné službě je zaručena svoboda projevu náboženského vyznání, včetně účasti na náboženských obřadech a umožnění vstupu do vojenských objektů duchovním státem uznaných církví, pokud tomu nebrání povinnosti při výkonu služby.