Vyhláška MF č. 93/1993 Sb. (§ 122)
a vyhláška MF č. 136/1998
o osvobození zboží od dovozního cla

zpet na puvodni stranku

Vyhláška MF č. 93/1993 Sb.
o osvobození zboží od dovozního cla

Díl třicátý třetí
Náboženské předměty

§ 122

Od cla jsou osvobozeny náboženské předměty používané při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.


Vyhláška č. 136/1998 Sb.
Ministerstva financí
o osvobození zboží od dovozního cla

Schváleno (Vydáno): 04.06.1998
Účinnost od: 01.07.1998
Zrušila platnost dosavadní vyhlášky č. 93/1993 Sb.

HLAVA XXXVI
LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

§ 118

Od cla jsou osvobozeny liturgické předměty používané při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.