Zákon č. 95/1948 Sb.
Ústavodárného Národního shromáždění
o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 21.04.1948
Účinnost od: 01.09.1948
Zrušeno: 07.05.1953

Uveřejněno v č. 38/1948 Sbírky zákonů na straně 829

Zrušen předpisem: 31/1953 Sb.

§ 19

(1) Škola je povinna starati se o náboženskou výchovu žáků podle jejich náboženského vyznání, vyjímajíc případy, kdy rodiče (zákonní zástupci) odhlásí dítě od této výchovy.

(2) Náboženská výchova a dozor na ni přísluší orgánům církevním (náboženským obcím) bez újmy práva vrchního dozoru a správy, které příslušejí krajskému národnímu výboru (§ 7).

(3) Učební osnovy náboženské výchovy stanoví na návrh církevních orgánů (náboženských obcí) ministerstvo školství a osvěty, přezkoumajíc je s hlediska občanského a náboženské snášenlivosti.

(4) Učitelé náboženství (církevní orgány a náboženské společnosti) jsou povinni šetřiti předpisů, které v mezích zákona vydají školní úřady.

(5) Vyučování náboženství musí být v souhlase s výchovnou činností školy.

(6) Předpisy o zřizování oddělení pro náboženskou výchovu a o počtu vyučovacích hodin vydá vláda nařízením.