Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Místní skupina v Olomouci

předseda:
P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP

tajemnice:
ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.