Odkazy na www stránky poskytující přístup k Sb. a Sb.m.s. ČR

STÁTNÍ A VĚDECKÉ INSTITUCE:
  1. vědecké:
  2. státní:
  3. jiné:

VYSOKÉ ŠKOLY:

KNIHOVNY, DATABÁZE, ARCHIVY a MUZEA:

PRÁVNICKÉ ČASOPISY: (naše i zahraniční)
CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI:


KATOLICKÁ CÍRKEV V ČR:


PRÁVNICKÉ INSTITUCE A SPOLKY: