ORGÁNY SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO

 

2000

(po valné hromadě konané 15. května 2000)

 

Předseda Společnosti:

Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

 

Členové pracovního výboru:

Mgr. Miroslav Brož

Adam Furek

Jiří Georgiev

Michal Heldenburg

Mgr. Záboj Horák

Mgr. Štěpán Hůlka

Ing. Jana Mindlová, CSc

Vít Ossendorf

P. Stanislav Přibyl

Stanislav Pšenička

Jan Šafránek

Tomáš Zadražil

 

Náhradníci:

Adam Bašný

Jiří Jirsa

Marek Hannibal

Miloš Holub

Daniel Spratek

Jiří Šouša

Ladislav Šouša

 

Revizoři hospodaření

Mgr. Prokop Jiří Beneš

Mgr. Jan Nep. Czernin

 

Čestným členem byl zvolen JUDr. Pavel Šimek

 


 

2001

(po valné hromadě konané 23. května 2001)

 

Předseda Společnosti:

P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

 

Členové pracovního výboru:

Rev. Mgr. Miroslav Brož

Mgr. Jan Czernin LL.M.

Adam Furek

Michal Heldenburg

Mgr. Záboj Horák

JUDr. Štěpán Hůlka

Ing. Jana Mindlová, CSc

P. ICLic. Stanislav Přibyl

Stanislav Pšenička

Jan Šafránek

Tomáš Zadražil

 

Náhradníci:

Adam Bašný

Jiří Jirsa

Marek Hannibal

Miloš Holub

Milan Kučera

Pavel Rameš

Daniel Spratek

Jiří Šouša

Ladislav Šouša

 

Revizoři hospodaření:

Mgr. Prokop Jiří Beneš

Vít Ossendorf

 


 

2002

(po valné hromadě konané 24. dubna 2002)

 

Předseda Společnosti:

P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

 

Členové pracovního výboru:

Rev. Mgr. Miroslav Brož

Mgr. Jan Czernin LL.M.

Adam Furek

Mgr. Michal Heldenburg

Mgr. Záboj Horák LL.M.

JUDr. Štěpán Hůlka

Ing. Jana Mindlová, CSc.

P. ThLic. Damián Němec, OP

R.D. ICLic. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.

Stanislav Pšenička

Mgr. Pavel Rameš

Jan Šafránek

Mgr. Tomáš Zadražil

 

Náhradníci:

Mgr. Adam Bašný

Jiří Jirsa

Marek Hannibal

Miloš Holub

Milan Kučera

Daniel Spratek

Jiří Šouša

Ladislav Šouša

 

Revizoři hospodaření:

Mgr. Michal Heldenburg

Jan Šafránek

 

Čestným členem byl zvolen Mark E. Chopko, Washington

 


 

2003


VÝKONNÉ A KONTROLNÍ ORGÁNY
(po valné hromadě konané dne 28. 5. 2003)

Pracovní výbor:
Předseda Společnosti: P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP
Zástupkyně předsedy: Ing. Jana Mindlová, CSc.
Tajemník: JUDr. Záboj Horák, Ph.D.

Rev. Mgr. Miroslav Brož
Mgr. Jan Czernin LL.M.
Mgr. Adam Furek
Mgr. Michal Heldenburg
JUDr. Štěpán Hůlka, LL.M.
Milan Kučera
P. ThLic. Damián Němec, Th.D. OP
R.D. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Pavel Rameš
Mgr. Jan Šafránek
Jiří Šouša

Náhradníci:
JUDr. Adam Bašný
Jiří Jirsa
Marek Hannibal
Mgr. Miloš Holub
JUDr. Daniel Spratek
Ladislav Šouša

Revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

Předseda místní skupiny v Brně:
JUDr. Michal Lamparter, PhD.


2004

 

VÝKONNÉ A KONTROLNÍ ORGÁNY
(po valné hromadě konané dne 12. 5. 2004)

Pracovní výbor:
Předseda Společnosti: P. Doc. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP
Zástupkyně předsedy: Ing. Jana Mindlová, CSc.
Tajemník: JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

Rev. Mgr. Miroslav Brož
Mgr. Jan Czernin LL.M.
Mgr. Adam Furek
Mgr. Michal Heldenburg
JUDr. Štěpán Hůlka, LL.M.
Milan Kučera
R.D. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička
JUDr. Pavel Rameš
Mgr. Jan Šafránek
Jiří Šouša
Marie Vacková

Náhradníci:
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Jiří Jirsa
Marek Hannibal
Mgr. Miloš Holub
Ing. Rosica Chasáková
Hana Molíková
Kamila Moučková
P. lic. Damián Němec, dr OP
JUDr. Daniel Spratek
Ladislav Šouša

Revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

Předseda místní skupiny v Brně:
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D.

Předseda místní skupiny v Olomouci:
P. lic. Damián Němec, dr OP