Obsazení orgánů Společnosti po valné hromadě konané dne 11. ledna 2006


Pracovní výbor:
Předseda Společnosti:
P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

členové:
ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., jednatel společnosti
JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.
Pavel Landa
Ing. Jana Mindlová, CSc.
R.D. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.
Mgr. Stanislav Pšenička

náhradníci:
JUDr. Adam Bašný
Mgr. Jan Czernin LL.M.
JUDr. Adam Furek
Mgr. Michal Heldenburg
JUDr. Miloš Holub
P. lic. Damián Němec, dr OP
JUDr. Daniel Spratek
Mgr. Jan Šafránek
Mgr. Jiří Šouša

Tajemník a vedoucí distribuce:
Ing. Jiří Vaingát

Revizoři hospodaření:
Mgr. Stanislav Pšenička
Mgr. Jan Šafránek

Náhradníci:
Marie Uhlířová
JUDr. Tomáš Zadražil

Předseda místní skupiny v Brně:
JUDr. Michal Lamparter, Ph.D.

Předseda místní skupiny v Olomouci:
P. lic. Damián Němec, dr OP

 

Obsazení orgánů Společnosti po valné hromadě konané dne 26. března 2008


Pracovní výbor

 Předseda Společnosti

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

 

místopředseda

JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

 

členové

JUDr. Miloš Holub

JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.

Pavel Landa

 Ing. Jana Mindlová, CSc.

 ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.

Mgr. Stanislav Pšenička

 

náhradníci

JUDr. Adam Bašný

Mgr. Jan Czernin, LL.M.

JUDr. Adam Furek

Mgr. Michal Heldenburg

lic. Damián Němec, dr

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.

Mgr. Jan Šafránek

 

Revizoři hospodaření

Mgr. Stanislav Pšenička

Mgr. Jan Šafránek

 

Náhradníci revizorů hospodaření

Marie Uhlířová

JUDr. Tomáš Zadražil

 

 

 

Obsazení orgánů Společnosti po valné hromadě konané dne 19. dubna 2010

 

Pracovní výbor

 Předseda Společnosti

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

 

místopředseda

JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

 

členové

JUDr. Adam Furek

JUDr. Miloš Holub, Ph.D.

JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.

Ing. Jana Mindlová, CSc.

 ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.

Mgr. Stanislav Pšenička

 

náhradníci

JUDr. Adam Bašný

Mgr. Jan Czernin, LL.M.

Mgr. Michal Heldenburg

Doc. lic. Damián Němec, dr

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.

Mgr. Jan Šafránek

 

Revizoři hospodaření

Mgr. Stanislav Pšenička

Mgr. Jan Šafránek

 

Náhradníci revizorů hospodaření

Marie Uhlířová

JUDr. Tomáš Zadražil

 

 

 

Obsazení orgánů Společnosti po valné hromadě konané dne 16. dubna 2012

 

Pracovní výbor

 Předseda Společnosti

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

 

místopředseda

JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

 

členové

JUDr. Miloš Holub, Ph.D.

JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.

ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D.

Mgr. Stanislav Pšenička

 

náhradníci

JUDr. Adam Bašný

Mgr. Jan Czernin, LL.M.

Doc. lic. Damián Němec, dr

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.

Mgr. Jan Šafránek

 

Revizoři hospodaření

Mgr. Stanislav Pšenička

Mgr. Jan Šafránek

 

Náhradníci revizorů hospodaření

Marie Uhlířová

JUDr. Tomáš Zadražil

 

 

 

Obsazení orgánů Společnosti po valné hromadě konané dne 24. dubna 2014

 

Pracovní výbor

 Předseda Společnosti

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

 

Místopředseda Společnosti

Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

 

další členové pracovního výboru

JUDr. Miloš Holub, Ph.D.

JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.

Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D

Mgr. Stanislav Pšenička

 

náhradníci členů pracovního výboru

Adam Csukás

Mgr. Jan Czernin, LL.M.

Mgr. Michal Heldenburg

Doc. lic. Damián Němec, dr

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.

 

Kontrolní komise

JUDr. Adam Bašný

Mgr. Jan Šafránek

JUDr. Tomáš Zadražil

 

Náhradníci členů kontrolní komise

Bc. František Kratochvíl

JUDr. Tomáš Tuza

 

 

 

Obsazení orgánů Společnosti po valné hromadě konané dne 3. května 2016

 

Pracovní výbor

Předseda Společnosti

P. Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP

 

Místopředseda Společnosti

Doc. ICLic. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., LL.M.

 

další členové pracovního výboru

Adam Csukás

JUDr. Miloš Holub, Ph.D.

JUDr. Štěpán Hůlka, Ph.D., LL.M.

R. D. Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., Th.D., IC.D.

 

náhradníci členů pracovního výboru

JUDr. Adam Bašný

P. doc. lic. Damián Němec, dr, OP

Mgr. Stanislav Pšenička

JUDr. Daniel Spratek, Ph.D.

Mgr. Jan Šafránek

JUDr. Tomáš Zadražil

 

Kontrolní komise

Mgr. Jan Czernin, LL.M.

Bc. František Kratochvíl

JUDr. Tomáš Tuza

 

Náhradníci členů kontrolní komise

Mgr. Jan Šejdl, Ph.D.

Mgr. Michal Heldenburg