Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

ČESTNÍ ČLENOVÉ SPOLEČNOSTI

čestný předseda in memoriam:
Prof. JUDr. Valentin Urfus, CSc. (1928–2014)
emeritní děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

čestní členové:
Dr. jur. Richard Buchsbaum, Bonn
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. D., Praha
Mark E. Chopko, Washington
JUDr. Josef Plocek, Praha
o. Tomasz Dostatni OP, Lublin
Pavel Landa, Praha

čestní členové in memoriam:
JUDr. Vladimír Mindl (1927–1994)
Mgr. Miloslav Preininger (1971–1997)
JUDr. Pavel Šimek (1917–2003)
Ing. Jana Mindlová, CSc. (1933–2011)
Augustin Navrátil (1928–2003)
Prof. Dr. jur. Heiner Marré, Gladbeck/Bochum (1929–2014)