Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi

Pražské nakladatelství Leges vydalo minulý týden knižní poctu profesoru Jiřímu Rajmundu Treterovi k jeho 80. narozeninám. Své osobní věnování napsal Dominik kardinál Duka OP. Příspěvky 36 autorů jsou věnovány církevnímu právu, konfesnímu právu, právním dějinám církví, biblistice, římskému právu, teorii práva, právu životního prostředí, finančnímu právu a zdravotnickému právu.

Pocta je holdem církevnímu právu jako základnímu pilíři světové právní kultury a současně dokladem o jeho spojitosti s dalšími právními obory. Na obálce Pocty je otištěna fotografie kostela sv. Mikuláše v Prostiboři u Tachova. Jiří Rajmund Tretera tento kostel vlastnoručně opravoval v 80. letech pod vedením legendárního P. Hugo Pitela, OPraem., faráře v Kladrubech u Stříbra.