Společnost pro církevní právo

 

Vás zve na:

přednášku s diskuzí

 

Filosofické pojetí přirozeného zákona

(ius naturale)

 

 

přednáší:

Jiří Fuchs

 

 

v úterý 16.3.2004 od 17.30 do 19.30

v budově Právnické fakulty UK,

nám. Curieových, Praha 1

(tramvaj č. 17, stanice „Právnická fakulta“)

v místnosti č. 213

 

informace najdete též na http://spcp.prf.cuni.cz/akce.htm