Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law Society, z. s.Societas Iuris Canonici, z. s.

S radostí oznamujeme, že naše kniha Právní dějiny církví, Synagoga a církve v průběhu dějin je již v tisku. Její vytištění se očekává 4. května 2020.

Kniha má 288 stran. Pojednává o dějinách židovského náboženského společenství od jeho počátků až do doby dokončení Talmudu a křesťanství od jeho počátků až do současnosti, zejména z právního hlediska. Jde o stručnýpřehledný výklad, doplněný o mnohé méně známé podrobnosti a souvislosti.

Významná část je věnována biblickým dějům a charakteristice biblických knih. Úmyslem autorů je zpřístupnit tyto informace všem generacím a hodí se proto k úvodu do náboženství.

Doporučujeme všem zájemcům, aby si knihu objednali prostřednictvím e-shopu přímo v nakladatelství Leges https://www.knihyleges.cz/pravni-dejiny-cirkvi. Doporučená cena je 390 Kč. Každý, kdo si knihu objedná do 30. dubna 2020, obdrží 20 % slevu, tzn. zaplatí pouze 312 Kč. Vzhledem k mimořádnosti situace nakladatelství zaplatí plně i poštovné.

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák

Adresa nakladatele:
Nakladatelství Leges, s. r. o.
Lublaňská 61, 120 00 Praha 2
Tel.: 222 356 400
www.knihyleges.cz