SEZNAM PUBLIKACÍ A DIPLOMOVÝCH PRÁCÍ
Z OBORŮ CÍRKEVNÍHO A KONFESNÍHO PRÁVA A OBORŮ SOUVISEJÍCÍCH


OBSAH:
  1. Diplomové práce z církevního a konfesního práva na VŠ v ČR
  2. Publikace z oborů církevního a konfesního práva a ze souvisejících oborů (výběr)
  3. Zahraničnní publikace a časopisy (výběr)
  4. Seznam pramenů a literatury uvedený v knize doc. Tretery Konfesní právo a církevní právo (1997)

  5. Seznam pramenů a literatury uvedený v knize doc. Tretery: TRETERA J. R. Stát a církve v České republice. 1. vydání. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002. 163 s. - NEW


Jiří Rajmund Tretera: Zákony o církvích ze 14. října 1949 a navazující vládní nařízení jako nástroj likvidace autonomie církví

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Religious Jurisdictions and Pluralisation of Legal Adjudication. The Emergence of Religious Parallel Jurisdictions in Europe