Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Sdružení má za úkol provádět ve svém oboru monitoring v příslušných oblastech, zajištění osobního angažování, upozorňování na nedostatky a podávání návrhů na zlepšení stavu.

Podrobnosti a návrhy budou uveřejněny v dalších číslech Zrcadla církve a na webových stránkách Společnosti.