Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Sdružení má za úkol provádět ve svém oboru monitoring v příslušných oblastech, zajištění osobního angažování, upozorňování na nedostatky a podávání návrhů na zlepšení stavu.

Zpráva z 27. ročníku brněnské konference Církev a stát, věnované kategoriální pastoraci ve zdravotnictví, je uveřejněna v Zrcadle církve č. 9/2021/2 na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.09.2.pdf

Obsahuje vystoupení nemocniční kaplanky z nemocnice U sv. Anny, Brno a Fakultní nemocnice Brno, sestry Mgr. Františky Jany Majerčíkové, vincentky, pojednávající o zkušenostech z nemocnic během virové pandemie.

Článek Ing. Petry Lorencové, nemocnční kaplanky, Vzor Edity Steinové a mé rozhodnutí angažovat se v nemocničním kaplanství, vyšel v Zrcadle círvke č. 6/2021/2.

V periodiku Zrcadlo církve (http://spcp.prf.cuni.cz/aktuality/) vychází na pokračování cyklus Balady a romance z nemocnic a zdravotnických zařízení, aneb z nemocničních sálů a předsálí. Zatím vyšly:

Balada první: Sedmiletý sám v infekčním pavilonu, in: Zrcadlo církve č. 6/2021/2,

balada druhá: Vidět kněze, to znamená vidět smrt, řekl lékař, in: Zrcadlo církve č. 7/2021/1,

balada třetí: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají, in: Zrcadlo církve č. 9/2021/2,

balada čtvrtá: A znovu ve špitále, ještě za virové pandemie, in: Zrcadlo církve č. 11/2021/2,

balada pátá: V nemocnici u andělů, in: Zrcadlo církve č. 12/2021/1.

Autorem je Jiří Rajmund Tretera.

Článek P. MUDr. Mgr. Martina Moravce, O.Cr., kněze, lékaře, nemocničního kaplana a vysokoškolského učitele, Nechte se, prosím, očkovat proti covid-19!, byl uveřejněn v Zrcadle církve č. 12/2021/1, http://spcp.prf.cuni.cz/ZRCADLO_2021.12.1.pdf