Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 70–1/2018

Celé číslo  

EDITORIAL: Revue církevního práva po sedmdesáté (J. R. Tretera)
EDITORIAL: The Church Law Review for the 70th Time (J. R. Tretera, in English)

ČLÁNKY
A. I. Hrdina, M. Szabo: Právní moc rozsudku v kanonickém právu
S. Přibyl: Počátky svátostné praxe prvotní církve
V. Vladár: Právna obyčaj v Graciánovom dekréte
M. Weis: Římské cesty biskupa Josefa Hloucha
R. Seltenreich: Zbožný, nikoliv však církevnický Eike von Repgow o vztahu císařské a papežské moci

ANOTACE A RECENZE
Jakub Kříž: Autonomie církví (S. Přibyl)
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Církevní úřady a právníci v katolické církvi (J. Beránek)
Jan Kotous: Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých (J. R. Tretera)

INFORMACE
29. kongres Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu, Tallinn, listopad 2017 (Z. Horák)
3. mezinárodní vědecká konference začínajících vědeckých pracovníků a doktorandů kanonického práva a teologie, Olomouc, listopad 2017 (E. Zavadilová)
Medzinárodná vedecká konferencia Financovanie cirkví a náboženských spoločností – história a súčasnosť, Trnava, november 2017 (A. Csukás)
Ze Společnosti pro církevní právo (J. R. Tretera)
From the Church Law Society (J. R. Tretera, in English)

Z NOVÉ LITERATURY