Společnost pro církevní právo (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 71–2/2018

Celé číslo  

EDITORIAL: Co nového přináší druhé číslo Revue církevního práva v roce 2018 (J. R. Tretera)
EDITORIAL: What is New in the Second Issue of the Church Law Review in 2018 (J. R. Tretera, in English)

ČLÁNKY
A. Csukás: Cirkevná konkurencia v Československu
M. Kolářová: Předmanželská smlouva a platnost manželství
S. Přibyl: Pavlova nauka o manželství v prvním listu Korinťanům
T. Parma: Papežská konstituce Veritatis gaudium a její dopad na teologické fakulty
M. B. Čačík: Změny v kanonizačním procesu po roce 1983

DOKUMENTY
Prováděcí smlouva k Dohodě o duchovní službě mezi Vězeňskou službou České republiky, Ekumenickou radou církví v České republice a Českou biskupskou konferencí

ANOTACE A RECENZE
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Česká kanonistika, in: Encyklopedie českých právních dějin (J. Beránek)
Ondřej Nymburský (ed.): Spolek českých právníků Všehrd – Památník k výročí 150 let (J. R. Tretera)

INFORMACE
Projev předsedy Společnosti pro církevní právo na oslavě 150. výročí založení Spolku českých právníků Všehrd (J. R. Tretera)
Bratislavské právnické fórum 2018, Bratislava, február 2018 (A. Csukás)
Medzinárodná vedecká konferencia 100 rokov od vzniku Československa, Banská Bystrica, marec 2018 (M. Gregor)
Ze Společnosti pro církevní právo (A. Csukás)
From the Church Law Society (A. Csukás, in English)

Z NOVÉ LITERATURY