Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 77–4/2019

Celé číslo  

EDITORIAL: Ve znamení 30 let svobody (Z. Horák)

ČLÁNKY
S. Přibyl: Petrovo prvenství  
A. Csukás: Právní flexibilita – princip křesťanského práva  
V. Vladár: Historický vývoj kanonizačného práva – od staroveku po reformy
pápeža Urbana VIII.  

M. Šmíd: Diplomatické vztahy Sovětů a Svatého stolce ve 20. a 30. letech dvacátého století  
M. Weis: Smrt českobudějovického biskupa Josefa Hloucha (1972)  

POZNÁMKY
J. Kotous: K nálezu ostatků blahoslaveného Jindřicha Libraria z 30. ledna 2019 v Českých Budějovicích
A. Csukás: Zemřel Lóránd Boleratzky
J. I. Laňka: K pokynu policejního prezidenta o poskytování duchovních služeb
ze 7. června 2019

DOKUMENTY
Pokyn policejního prezidenta ze dne 7. června 2019, o poskytování duchovních
služeb č. 121/2019

Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví z 11. července 2019

RECENZE A ANOTACE
Michal Tomášek: Právní systémy Dálného východu II (J. R. Tretera)
Ignác Antonín Hrdina: P. Vladimír Matějka, kněz královéhradecké diecéze (J. Nagy)

INFORMACE
VIII. celopolská vědecká konference Kodex kanonického práva v bádání mladých vědců, Lublin, červen 2019 (M. Menke)
25. konference Církev a stát, na téma Náboženství a ozbrojené síly, Brno, září 2019 (Z. Horák)
Vědecká konference Společnosti polských kanonistů, Čenstochová, září 2019 (M. Menke)
IV. symposium kanonického práva, Vranov u Brna, září 2019 (J. Knichal)
Mezinárodní vědecká konference Spoutané církve, Olomouc, září 2019 (O. Bakeš) Ze Společnosti pro církevní právo (J. R. Tretera)

Z NOVÉ LITERATURY (J. Beránek, Š. Tretera)