Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

VIDEA

Rozhovor o Společnosti pro církevní právo z 18. 4. 2017

Rozhovor o kategoriální pastoraci z 5. 4. 2017