zpet na puvodni stranku

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. července 1999 č. 692

o zrušení usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného
nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob
podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků

V l á d a

z r u š u j e usnesení vlády z 9. dubna 1997 č. 211, k převodu vymezeného nemovitého majetku státu do vlastnictví církevních právnických osob podle kategorizovaného seznamu uplatněných požadavků.

Na vědomí:
přednostové okresních úřadů
a primátoři měst Brna,
Ostravy a Plzně

Předseda vlády
Ing. Miloš Z e m a n , v. r.