Optimální pořadí oborů církevního práva a konfesního práva

 

 

Doporučení studentům Právnické fakulty univerzity Karlovy, v jakém pořadí si zapisovat jednotlivé výběrové předměty v oborech církevního práva a konfesního práva.

 

 

 

Varianta I.

Varianta II.

církevní právo

právní dějiny církví

právní dějiny církví

církevní právo

manželské a procesní právo církevní

manželské a procesní právo církevní

správní a majetkové právo církevní

správní a majetkové právo církevní

konfesní právo

konfesní právo

 

 

V Praze dne 9. února 2015

 

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.