Optimální pořadí oborů církevního práva a konfesního práva

 

 

Doporučení studentům Právnické fakulty univerzity Karlovy, v jakém pořadí si zapisovat jednotlivé výběrové předměty v oborech církevního práva a konfesního práva.

 

 

 

Varianta I.

Varianta II.

Církevní právo

Právní dějiny církví

Manželské a procesní právo církevní

Církevní právo

Právní dějiny církví

Manželské a procesní právo církevní

Správní a majetkové právo církevní

Správní a majetkové právo církevní

Konfesní právo

Konfesní právo

 

 

V Praze dne 1. října 2017

 

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.