Vědecký seminář – Právo a Bible


Témata referátů pronesených na Vědeckém semináři – Právo a Bible

(řazeno abecedně podle semestrů)

Letní semestr akademického roku 2016/2017
Zastřešujícím tématem vědeckého semináře byly právní aspekty Desatera a vybrané právní problémy Tóry.
CSUKÁS Adam – Pentateuch a právo: dva príbehy
DRAŽANOVÁ Kateřina – Pracovní smlouva a Bible
JECH Martin – Vlastnické právo a postoj k majetku ve světle Písma svatého
KARPOV Ivan – O svěcení dne odpočinku
KŘÍŽOVÁ Kateřina – Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se Ti vedlo na Zemi
NEUMANN Vojtěch – V jednoho Boha věřit budeš
PIVODA Jan – Mojžíš a Dekalog
VALTR Jan – Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo