Vědecký seminář – Právo a Bible

 

Témata referátů pronesených na Vědeckém semináři – Právo a Bible

(řazeno abecedně podle semestrů)

Letní semestr akademického roku 2016/2017
Zastřešujícím tématem vědeckého semináře byly právní aspekty Desatera a vybrané právní problémy Tóry.
CSUKÁS Adam – Pentateuch a právo: dva príbehy
DRAŽANOVÁ Kateřina – Pracovní smlouva a Bible
JECH Martin – Vlastnické právo a postoj k majetku ve světle Písma svatého
KARPOV Ivan – O svěcení dne odpočinku
KŘÍŽOVÁ Kateřina – Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se Ti vedlo na Zemi
NEUMANN Vojtěch – V jednoho Boha věřit budeš
PIVODA Jan – Mojžíš a Dekalog
VALTR Jan – Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo

Zimní semestr akademického roku 2017/2018
CÍRUS Vojtěch – Biblický král
GRULICHOVÁ Sylvie – Severní království izraelské
JECH Martin – Vlastnické právo a postoj k majetku ve světle Písma svatého
LINZER Pavel – Zodpovědnost za cizí majetek ve Starém zákoně
NAGY Jakub – Půjčka ve Starém zákoně
PIVODA Jan – Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví
TUROŇ Jiří – Postavení otroka v Izraeli
VASTLOVÁ Michaela – Sociální zákonodárství starověké Izraele
VOTROUBKOVÁ Petra – Míry a váhy ve Starém zákoně