Zprávy ze Společnosti pro církevní právo

 

REVUE 22 2/2002

 

News from the Church Law Society

Kurze Nachrichten der Gesellschaft für Kirchenrecht

Le notizie dalla Società di Diritto Canonico

 

 

Na konci akademického roku potěšilo redakci, že v rámci soutěže právnických časopisů Karlovarské právnické dny za rok 2001 získal náš časopis 4. místo (193 bodů) v celkovém pořadí při účasti celkem 24 časopisů z České republiky a Slovenské republiky.

29. 7. 2002 přednášel doc. J. R. Tretera na Akademických týdnech v Novém Městě nad Metují na téma "Úpravy ve vztazích státu a církve"; kromě zhodnocení zákona č. 3/2002 Sb. napadeného u Ústavního soudu návrhem na jeho zrušení byly podány informace o právě uveřejněné mezinárodní smlouvě mezi Českou republikou a Apoštolským stolcem (podepsané dne 25. 7. 2002).

3. 9. 2002 přednášel doc. J. R. Tretera na mezinárodní konferenci Kultura a právo, konané v budově varšavského Sejmu, na téma "Náboženství a výchova ve východní a střední Evropě"

V návaznosti na mezinárodní konferenci ve Varšavě se předseda naší společnosti zúčastnil 34. Deutscher Rechtshistorikertag ve Würzburgu (8. 9. - 12. 9. 2002). Uvedené město bylo pro letošní rok vybráno za konferenční vzhledem k jubileu: 600. výročí data, kdy byla založena Bayerische Julius-Maximilians-Universität. Bohatého přednáškového programu se účastnilo cca 350 právních historiků. Kromě představitelů všech německy mluvících zemí byli přítomni zástupci Holandska, Polska, Japonska, USA, Maďarska, České republiky, Dánska, Belgie, Švédska, Finska, Estonska a Itálie. Mezi kanonisty byli prof. Hugo Schwendenwein (Graz), prof. Inger Dübecková (Dragør), Dr. Hans-Wolfgang Strätz (Konstanz), prof. Martin Heckel (Tübingen) a Dr. Miroslav Černý (Plzeň).

6. 11. 2002 proběhla v čítárně dominikánského konventu v Praze panelová diskuse na téma "Zákon o církvích č. 3/2002 Sb. a mezinárodní smlouva s Apoštolským stolcem". Základní příspěvky přednesli Mgr. Stanislav Pšenička, P. ThDr. Damián Němec, OP, ThD., JUDr. Štěpán Hůlka a P. ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD.

Ve dnech 9.-11. 11. 2002 se doc. J. R. Tretera zúčastnil mezinárodní konference v Thessaloniki pořádané Evropským konsorciem pro výzkum státu a církve.

Za vyučující církevního práva na KTF UK byli přijati Doc. ICLic. JUDr. Antonín Ignác Hrdina a ICDr. JUDr. Stanislav Přibyl, PhD. Za asistenta římského práva na PF UK byl přijat tajemník naší společnosti Mgr. Záboj Horák, LL.M.

Ministr zahraničí JUDr. Cyril Svoboda přednášel 4.12.2002 pro SPCP na téma Ústava, konfesní právo a mezinárodní smlouvy na večeru konaném za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v ČR.

 

Gratulace členům naší společnosti

K uzavření církevního sňatku v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí blahopřejeme JUDr. Viktoru Hodkovi a Mgr. Kamila Šenkové.

K absolvování právnické fakulty UK a získání titulu magistr blahopřejeme kolegům a dlouholetým členům pracovního výboru SPCP Miloši Holubovi a Stanislavu Pšeničkovi. K získání titulu JUDr. gratulujeme Mgr. Adamu Bašnému.