Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

 

 

Gratulujeme

 

Člen naší společnosti Damián Němec dne 14.5.2008 obhájil před vědeckou radou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci svou habilitační práci na téma Konkordátní smlouvy Apoštolského stolce s postkomunistickými zeměmi (1990-2007). Následně jej po kladném hlasování vědecké rady jmenoval rektor univerzity docentem pro obor Teologie od 1.7.2008. Jmenovací dekret mu byl slavnostně předán dne 24.10.2008.

 

Člen naší společnosti JUDr. Daniel Spratek z Ostravy byl ke dni 6.10.2008 prezidentem České republiky jmenován soudcem. Přidělen je k okresnímu soudu v Karviné, pobočka Havířov, civilnímu úseku. V téže době ukončil doktorský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dne 4.11.2008 mu byl při slavnostní promoci ve velké aule Karolina udělen doktorský titul Ph.D.

 

Členka naší společnosti JUDr. Ing. ThLic. Marie Kolářová z Prahy, kancléřka římskokatolického Arcibiskupství pražského, úspěšně absolvovala doktorské studium katolické teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dne 12.11.2008 byla slavnostně promována ve velké aule Karolina.

 

Spolupracovnice naší společnosti JUDr. Markéta Trimble Landová, PhD., t.č. kandidátka J.S.D. na Právnické fakultě Stanfordovy univerzity, úspěšně složila advokátní zkoušky státu New York.

 

Z kanceláře Společnosti pro církevní právo v Praze 3, Sudoměřské 25.

 

Na konci listopadu jsme se dočkali zavedení telefonní linky v kanceláři našeho vedení a redakční rady časopisu. S radostí oznamujeme, že naše telefonní číslo je: 222 220 203. Tato linka slouží i jako faxová a je napojena na záznamník.

 

Prosba autorům

 

Naléhavě prosíme autory textů pro naší Revui, aby se řídili pokyny pro autory, které najdou na 3. straně obálky, nebo na internetové adrese http://spcp.prf.cuni.cz/1-10/frame.htm, a to i pokud jde o citace z publikací v poznámkách pod čarou (viz 5. bod zmíněných pokynů). Děkujeme za pochopení.

 

jrt/zhor