Revue církevního práva č. 49 2/2011

 

Ze Společnosti pro církevní právo

 

Aus der Gesellschaft für Kirchenrecht

Dalla Società per il diritto delle Chiese

 

 

17. ročník konference Stát a církev v Brně připraven

 

Na den 6. září 2011 připravuje katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a brněnská skupina Společnosti pro církevní právo pod vedením JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D., a Mgr. Petra Jägera pravidelnou konfesněprávní konferenci, tentokrát na téma Právní aspekty financování církví. Aktuální informace o konferenci lze nalézt na internetové adrese http://www.svobodavyznani.cz/.

 

Gratulujeme členům Společnosti pro církevní právo

 

Dne 20. března 2011 oslavil své sedmdesáté narozeniny přední český kanonista ThDr. Jiří Svoboda, IC.D., který po dvě desetiletí stál v čele církevního soudu v Praze. V současné době je děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a zástupcem soudního vikáře Metropolitního církevního soudu v Praze. Patří k zakládajícím členům Společnosti pro církevní právo. Je autorem článků s právněhistorickou a kanonickoprávní tématikou v Revue církevního práva. Ad multos annos!

 

Dne 28. dubna 2011 byl udělen řediteli odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR a bývalému řediteli Státního ústředního archivu v Praze, PhDr. Vácslavu Babičkovi, magistru Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Rakouský čestný kříž za vědu a umění I. třídy. Vyznamenání mu předal velvyslanec Rakouské republiky J. E. pan Ferdinand Trauttmansdorff.


 

Krátké zprávy

 

Kurze Nachrichten

Le notizie corte

 

 

Mons. Jan Vokál novým biskupem královéhradeckým

 

Dne 3. března 2011 byl papežem Benediktem XVI. jmenován za nového diecézního biskupa královéhradeckého Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., rodák z Hlinska v Čechách (1958), čestný kanovník Katedrální kapituly Svatého Ducha v Hradci Králové (od r. 2005). Mons. Jan Vokál, doktor obojího práva Lateránské univerzity v Římě (JU.D., 2008), úspěšně absolvoval rigorózní řízení v oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., 2009). Konsekrován byl v Římě dne 7. května 2011 a kanonicky se svého úřadu ujal 14. května 2011 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Gratulujeme.

 

 

46. konference Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche

 

Ve dnech 27.–29. března 2011 proběhla konfesněprávní konference, organizovaná essenským biskupstvím pravidelně vždy v březnu v Mülheimu nad Ruhrem. Tentokráte se jí zúčastnilo 125 odborníků z celého Německa, Rakouska, Nizozemí a České republiky. Letošním tématem byla oblast pracovního práva uplatňovaná v německém právním řádu uvnitř církví s veřejnoprávním postavením. Podrobnější zpráva JUDr. Záboje Horáka, Ph.D., je zveřejněna v tomto čísle Revue církevního práva.

 

Vyučování náboženství v Rusku

 

Internetové stránky http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=14338 podaly dne 29. března 2011 tuto zprávu:

 

Moskva. Náboženství bude předmětem vyučovaným na ruských školách od roku 2012. Skončilo čtyřměsíční období, kdy bylo na některých ruských školách náboženství vyučováno na zkoušku a od roku 2012 bude vyučováno po celý rok na školách na celém území Ruska. Oznámilo to ruské ministerstvo školství na tiskové konferenci spolu se zástupci čtyř hlavních náboženství, která byla do pilotního projektu zapojena. Náboženství se do školních osnov v Rusku vrací poprvé po pádu Sovětského svazu. Studenti základních a středních škol si budou moci vybrat zda budou navštěvovat buď kurz pravoslavného křesťanství, islámu, židovství či buddhismu nebo jeden z obecných kurzů „základy náboženské kultury“ nebo „základy veřejné etiky“. „Ještě je třeba vyřešit problémy spojené z textovými podklady, které vznikly ve spěchu, a s hlubší formací učitelů,“ uvedla Elena Romanova z ruského ministerstva školství. „Nevyvolalo to žádný náboženský konfl ikt, naopak, zaznamenali jsme změnu morálky u dětí, které kurz náboženství navštěvovaly,“ komentuje iniciativu ministerstva školství Vsevolod Chaplin z oddělení pro vnější vztahy Moskevského patriarchátu. Výhrady k ní naopak mají zástupci náboženských menšin v zemi, kteří v ní vidí snahu Kremlu potvrdit pravoslaví jako nosný prvek národní identity.