ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO A ZE SVĚTA

Tak, jak byly publikovány v REVUE CÍRKEVNÍHO PRÁVA

(Zde uvádíme zprávy sestupně a to až do Revue č. 21 1/2002 včetně. Uvádíme nejprve Zprávy z SPCP a za nimi pak Zprávy ze světa Starší zprávy jsou dostupné v rubrice "Revue církevního práva"; zprávy nejstarší naleznete již jen v tištěné podobě Revue)