Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

81. večer SPCP

19. únor 2019. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V první části promluvil Prof. Jiří Rajmund Tretera o diskusi v rámci akreditačního řízení o zavedení církevního práva jako povinného předmětu na právnické fakultě. Následovala panelová diskuse na téma Ekologie, křesťanství a právo, v níž vystoupili RNDr. Jiří Nečas, matematik z Vysoké školy ekonomické v Praze, Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Matouš Horák, majitel statku v Přešíně v západních Čechách. Program se těšil velkému zájmu více než padesáti účastníků, z nichž mnozí vystoupili během plodné a přátelským porozuměním naplněné diskuse. Večer doprovodil svou hrou na ukulele doc. Záboj Horák, zahrál a zazpíval tři písně z různých konců světa.