Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

82. večer SPCP

6. listopad 2019. Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě. Společnost pro církevní právo uspořádala toto setkání ve spolupráci s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze. Po úvodním slovu moderátora večera prof. Jiřího Rajmunda Tretery OP vystoupil dr. Martin Slaboch, předseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Ve svém příspěvku nejprve představil činnost Společnosti a poté se věnoval zásadám genealogie a heraldiky. Dalším přednášejícím byl Roman Bláha, genealog specializující se na dokumentaci českých hřbitovů, který vlastní jejich rozsáhlou fotodokumentaci. S účastníky večera se podělil o toto své bohatství promítnutím většího počtu snímků. Na závěr vystoupil Pavel Hnízdil, který představil jednotlivé pomocné vědy historické, sloužící genealogům k porozumění rodopisných zkoumání. Na závěr večera se konala diskuse a následovalo přátelské setkání nad číší vína.