Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

83. večer SPCP

27. června 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v jehož čele se nalézá reliéf JUDr. Milady Horákové. Řádné zasedání valné hromady Společnosti pro církevní právo. Druhou část večera tvořilo uctění památky JUDr. Milady Horákové a tří spolu s ní 27. června 1950 popravených mučedníků. Následovalo požehnání knihyJ. R. Tretery: Ukončete návštěvy, dveře se zavírají aneb osmnáct balad a romancí z nemocničních sálů a předsálí, která vyšla jako třetí svazek Knižnice církevního a konfesního práva. Večer byl ukončen přátelským rozhovorem nad číší vína.