Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

84. večer SPCP

9. listopadu 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po zahájení slavnostního večera na téma Ekologie a ekologická ohrožení, související s válkou na Ukrajině vyslechli přítomní hosté mešní perikopu z Matoušova Evangelia (Mt 11, 25–30) a záznam kázání Mons. Tomáše Halíka proneseného při slavnostní bohoslužbě 4. října 2022, na svátek sv. Františka z Assisi, patrona ekologie a ochránců přírody. Následovala přednáška doc. Vojtěcha Stejskala, vedoucího Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy s názvem Dopady války na Ukrajině na životní prostředí a přírodu z pohledu práva. Poté vystoupil Matouš Horák, majitel statku v Přešíně v západních Čechách, který pojednal o Praktických dopadech války na Ukrajině na české zemědělství. Večer byl zakončen přátelskými rozhovory nad číší vína a chlebíčky.