Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

85. večer SPCP

14. prosince 2022. Reprezentační sál č. 38 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slavnostní večer byl věnován prezentaci a udělení svátostiny žehnání nejnovější knize J. R. Tretery České paměti, Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech. Po představení knihy, poděkování všem, kteří se na jejím vzniku podíleli a přečtení prvního úryvku, přistoupili přítomní kněží a jáhnové v čele s kardinálem Dominikem Dukou k požehnání knihy. Následovala série autorských čtení, kterou hudebně doprovodil doc. Záboj Horák zpěvem a hrou na ukulele. Na závěr pronesl Mgr. Jan Hájek, jáhen a námořník, slavnostní přípitek. Neformální část večera pokračovala autogramiádou knihy a přátelskými rozhovory nad občerstvením. Večera se zúčastnilo téměř sedm desítek členů a příznivců Společnosti pro církevní právo.