Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Den spolků na právnické fakultě v Praze, 29. října 2018

V pondělí dne 29. října 2018 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila celodenní prezentace studentských spolků, jak se stalo v posledních letech pravidelným zvykem vždy na počátku akademického roku.

U stolečku Společnosti pro církevní právo ve vstupní hale fakulty zvané „bazén“ se vystřídali studenti právnické fakulty Kateřina Křížová, která převzala celodenní záštitu nad celou akcí, Anežka Straková, Jakub Nagy, Jan Procházka, Vojtěch Círus a Miroslav Nerad, vesměs členové Společnosti.