Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Počátky výuky církevního práva - rozhovor s prof. JUDr. Jiřím Rajmundem Treterou OP

22. července 2021, kancelář Společnosti pro církevní právo, Sudoměřská 25, Praha 3. Evropská společnost pro právní dějiny, z. s., se sídlem v Brně udělila prof. Jiřímu Rajmundu Treterovi Ocenění za celoživotní přínos pro rozvoj právní historie. Její představitelé doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., a doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M., vedoucí Katedry právních dějin Právnické fakulty Masarykovy univerzity, předali téhož dne oceněnému skleněnou plastiku a diplom. Při této příležitosti doc. Tauchen nahrál záznam rozhovoru mezi oběma předsedy společností, který je k dispozici na internetových stránkách SPCP v rubrice O NÁS/VIDEA.