Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 13. dubna 2017

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva II, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy
V předsálí Knihovny PF UK byla po roce otevřena již druhá výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva. Na obrázcích jsou prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., studenti Vědeckého semináře z církevního a konfesního práva a pracovnice knihovny, které ve spolupráci s učiteli Katedry právních dějin a vedením Společnosti pro církevní právo výstavku připravily. Výklad k výstavce přednesl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.