Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 5. dubna 2016

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva I, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

V předsálí Knihovny Právnické fakulty UK byla otevřena výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva. Na zahájení výstavky promluvil doc. Záboj Horák a poděkoval jménem Společnosti pro církevní právo vedení fakultní knihovny za umožnění výstavky a spolupráci při její instalaci. Vernisáže se zúčastnili studenti Vědeckého semináře z církevního a konfesního práva a pracovnice knihovny.