Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Vernisáž výstavky publikací z církevního práva, 7. června 2023

Vernisáž výstavky Publikace z oborů církevního a konfesního práva III, Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

V předsálí Knihovny PF UK byla otevřena již třetí výstavka publikací z oborů církevního a konfesního práva, připravená pracovníky fakultní knihovny a vedením Společnosti pro církevní právo. Na obrázcích jsou prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D., pracovníci knihovny a další členové a příznivci Společnosti pro církevní právo. Výklad k výstavce přednesl prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.