Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Výroční konference Církev a stát v Brně - 25. ročník

5. září 2019. Sál Masarykovy univerzity, Brno, Komenského náměstí 2.
25. ročník vědecké konference Církev a stát. Téma: Náboženství a ozbrojené síly. Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Společnost pro církevní právo.