Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Výroční konference Církev a stát v Brně - 26. ročník

17. září 2020. Reprezentační místnost Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, Veveří 70, Brno. 26. ročník vědecké konference Církev a stát. Téma: Duchovní služba u policie. Náboženství a mimořádné stavy. Konferenci uspořádala Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Společnost pro církevní právo.