text celého předpisu

(převzato z webové stránky www.sbirka.cz)

 

Zákon

č. 563/2004 Sb.

ze dne 10. listopadu 2004

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

§ 14

Učitel náboženství

 

Učitel náboženství získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a)         v oblasti teologických věd,

b)        v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo

c)         v oblasti pedagogických nebo společenských věd a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů náboženství, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství.

 

 

 

Citace: 563/2004 Sb.

Částka: 190/2004 Sb.

Na straně (od-do): 10333-10345

Rozeslána dne: 10. listopadu 2004

Datum přijetí: 24. září 2004

Datum účinnosti od: 1. ledna 2005