Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 74–1/2019

Celé číslo  

EDITORIAL: Trochu více než jenom dějiny (J. R. Tretera)

ČLÁNKY
P. Honč: Processus Berkianus – soudní spor o mensální statek královéhradeckého biskupství z pohledu církevní hierarchie
R. Seltenreich: Johannes Oldendorp jako zakladatel luterské přirozenoprávní nauky
M. Šmíd: Vývoj diplomatických styků mezi Německem a Svatým stolcem v polovině třicátých let 20. století
Z. Kubíková: Garance práva na obhajobu ve sporu o veritas matrimonii 

POZNÁMKY
Projev prof. Ignáce Antonína Hrdiny při prezentaci knihy Teorie kanonického práva

DOKUMENTY
Prohlášení České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR ke zdanění církevních restitucí

RECENZE A ANOTACE
Ivana Bláhová a kol.: Jménem republiky! Osm případů zvůle komunistické justice (T. Tuza)
Jan Kotous: Vyšehradská miscellanea (J. Beránek)

INFORMACE
Trnavské právnické dny, Trnava, září 2018 (M. Menke)
Mezinárodní vědecká konference Ekonomické aspekty štátno-cirkevných vzťahov, Trnava, září 2018 (M. Menke)
Mezinárodní konference kanonického práva, Praha, říjen 2018 (M. Szabo)
30. kongres Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu, Certosa di Pontignano (Siena), listopad 2018 (Z. Horák) 
Vánoční koncert Právnické fakulty Univerzity Karlovy 2018 (Z. Horák)
Ze Společnosti pro církevní právo (J. R. Tretera)

Z NOVÉ LITERATURY