Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 75–2/2019

Celé číslo  

EDITORIAL: Bohatá žeň článků různých autorů (Z. Horák)

ČLÁNKY
S. Přibyl: Církevní praxe v listu Židům  
L. Botek: Dobro manželů v Amoris laetitia  
E. Vybíralová: Mimořádné fakulty v Československu v letech 1948–1989  M. Novák: Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi  J. Kašný: Výhledy kanonickoprávní vědy  

POZNÁMKY
J. R. Tretera: Výuka církevního a konfesního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rozšířena

DOKUMENTY
Encyklika Mit brennender Sorge (Cum Cura ardenti) 

RECENZE A ANOTACE
Vojtech Vladár: Dejiny cirkevného práva (A. Švecová, M. Laclavíková)
Martin Flosman: S orlem i lvem. Příběhy českých vojenských duchovních od 17. století do první světové války, 1. díl (M. Liška)

INFORMACE
Mezinárodní konference Registration of Churches and Religious Societies – yes, but how?, Trnava, únor 2019 (M. Menke)
54. kongres Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Mülheim an der Ruhr, březen 2019 (Z. Horák)
Ze Společnosti pro církevní právo (J. R. Tretera)

Z NOVÉ LITERATURY