Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 76–3/2019

Celé číslo  

EDITORIAL: Pro každého něco (J. R. Tretera)

ČLÁNKY

A. I. Hrdina: Několik úvah k obsahu a struktuře rozsudku církevního soudu  
T. Tuza: „Akce K“ aneb likvidace klášterů na území Československa v roce 1950  
R. Seltenreich: Předmoderní utopické myšlení o státu a právu – mohou být utopičtí myslitelé od starověku do konce 18. století měřítkem kvality existujícího právního řádu?  
V. Hlinka: Vyšebrodská obžaloba vzdoropapeže  
P. O. Krafl: Institut synody podle budínských legátských statut z roku 1279  
M. B. Čačík: In favorem restitutionis – teorie a praxe  

INTERVIEW
Rozhovor s vojenským kaplanem v záloze kapitánem Mgr. Jakubem Holíkem (Š. Tretera)

POZNÁMKY
J. R. Tretera: Výuka církevního a konfesního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rozšířena

DOKUMENTY
Společné prohlášení ČBK, ERC a FŽO ke zdanění peněžitých náhrad církvím
Prof. Petr Osolsobě: Tři dokumenty k blasfemii v divadelní hře Naše násilí a vaše násilí

RECENZE A ANOTACEVojtech Vladár: Miriam Laclavíková, Adriana Švecová: Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave (A. Švecová, M. Laclavíková)

INFORMACE
IV. pražské rozhovory o vztahu církví a státu na téma Duchovní péče ve veřejných institucích (Z. Horák)
Zpráva z VIII. ekumenicko-právní konference Katovice/Brenna (Polsko), duben 2019 (M. Menke)
Zpráva z konference východních kanonistů v Libanonu (J. Dvořáček)
Zpráva o konání 10. justičního semináře v Hradci Králové (I. A. Hrdina)
Zpráva o jmenování soudců Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské (I. A. Hrdina)
Projev soudního vikáře prof. Ignáce Antonína Hrdiny na závěr služby (I. A. Hrdina)
Ze Společnosti pro církevní právo (Z. Horák)

Z NOVÉ LITERATURY