Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 79–2/2020

Celé číslo  

EDITORIAL: V naší přetěžké době (J. R Tretera)

ČLÁNKY
V. Vladár: Platné kanonizačné právo
A. Csukás: Církevní zřízení Českobratrské církve evangelické v letech 1922–1945 P. Damohorská: Současná migrační krize, judaismus a Stát Izrael A. I. Hrdina: Patnáct let od ukončení plenárního sněmu katolické církve v České republice M. Nedvěd: V ovzduší nesvobody se těžko dýchá věřícím. Kardinál František Tomášek v předrevoluční diskusi o návrhu nové ústavy ČSSR (1989)

INTERVIEW
Rozhovor s vězeňským kaplanem Mgr. Ondřejem Zikmundem (A. B. Štefan)

POZNÁMKY
Kázání na pohřbu doc. Mgr. Zdenky Kareninové (J. R. Tretera)
Vzpomínka na Dr. iur. Richarda Buchsbauma (Z. Horák)

DOKUMENTY
Dohoda o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v prostoru Policie České republiky a u ostatních bezpečnostních sborů

RECENZE A ANOTACE
Andrea Padovani: Quadri da una esposizione canonistica (dalle origini al 1917) [Obrazy z kanonistické výstavy (od počátků do roku 1917)] (M. Černý)

INFORMACE
55. kongres Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Mülheim an der Ruhr, březen 2020 (Z. Horák)Ze Společnosti pro církevní právo (Z. Horák)Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo

Z NOVÉ LITERATURY