Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Revue církevního práva č. 81–4/2020

Celé číslo  

EDITORIAL: A opět jsme upadli do těžké doby (J. R. Tretera)  

ČLÁNKY
M. Tomášek: Jezuité v soukolí čínského práva  
B. Čačík: Nad instrukcí o pastorální konverzi farnosti  
S. Přibyl: Pohled do života církevních obcí očima Jakubova listu  
J. V. Zentner: Liturgický jazyk staršího úzu římského ritu  
V. Hlinka: Dvě listiny kardinálů Jindřichovi z Rožmberka v předvečer konání koncilu v Pise 

POZNÁMKY
Vzpomínka na Norberta Badala (Z. Horák, J. R. Tretera)  
Josef Hyzler a Společnost pro církevní právo (H. Turková)  

RECENZE
Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.): Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi (J. Kašný)  

INFORMACE
26. konference Církev a stát, Brno, září 2020 (Z. Horák)  
Ze Společnosti pro církevní právo  
Z dalších periodik Společnosti pro církevní právo  
Z nové literatury