Společnost pro církevní právo, z. s. (SPCP)

Church Law SocietySocietas Iuris Canonici

Druhý ročník brněnské konference na téma „Církev a stát“

Druhý ročník konference Církev a stát se konal v Brně opět na Právnické fakultě Masarykovy univerzity dne 20. září 1996. Pořadatelem byla brněnská místní skupina Společnosti pro církevní právo.

V úvodu pozdravil jednání konference Spectabilis proděkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity JUDr. Jan Svatoň CSc. Vyzdvihl význam konání konference na půdě Masarykovy univerzity s tím, že Nakladatelství Masarykovy univerzity vydá ve své právní řadě sborník s druhého ročníku konference.

Všechny příspěvky konference se týkaly rozmanitých okolností vztahů církví, náboženských společností, státu i jednotlivce. S příspěvky vystoupili JUDr. Ervín Najman (Restituce majetku spolků), JUDr. František Skřivánek, ředitel Náboženské matice (Problematika majetku řádů a kongregací), Dr. Jan Mráz, spirituál koleje Nepomucenum v Římě (Pohyblivé hraniční otázky vztahu státu a církve), Daniel Kroupa, poslanec Parlamentu ČR (Historické a filozofické aspekty církve a státu) a JUDr. Miloš Matula (Pozitivní stát, církve a náboženské společnosti).

Mezi účastníky nechyběli ani významní představitelé církví – generální vikář Brněnské diecéze Katolické církve P. Jiří Mikulášek a biskup Brněnské diecéze Církve československé husitské Vratislav Štěpánek.

Na závěr se přítomní shodli na spokojenosti s průběhem konference i na tom, že v roce l997 se sejdou na jejím již třetím ročníku.

JUDr. Michal Lamparter