VÝUKA OBORŮ CÍRKEVNÍHO A KONFESNÍHO PRÁVA

(stránka byla zřízena v letním semestru akademického roku 1999/2000,
poslední aktualizace proběhla 2. února 2018)


  PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
  (letní semestr akademického roku 2017/2018)

  Vyučují
  prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, garant oboru
  doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., garant oboru


  Optimální pořadí studia oborů církevního práva a konfesního práva

  1. Církevní právo
   • Přednášky se konají v zimním semestru.
   • Program přednášek (vč. povinné literatury a pramenů)
   • Doprovodné materiály (texty, tabulky etc.)

  2. Právní dějiny církví

  3. Manželské a procesní právo církevní

  4. Správní a majetkové právo církevní

  5. Konfesní právo

  6. Vědecký seminář z církevního a konfesního práva

  7. Vědecký seminář - Právo a Bible

  8. Právní systémy zemí Blízkého východu a Afriky
   • Přednášky se konají v zimním semestru.
   • Program přednášek (vč. povinné literatury a pramenů)

  9. Právní systémy zemí Latinské Ameriky, jižní Asie a Oceánie
   • Přednášky se konají v pátek od 10.00 do 12.00 v posluchárně č. 300.
   • Program přednášek (vč. povinné literatury a pramenů)

  10. Dějiny práva a státu evropských zemí a USA