REVUE 48 1/2011


ke stažení ve formátu Acrobat Reader


 

Toto číslo Revue církevního práva vyšlo za finanční podpory

Konference katolických biskupů Spojených států amerických

a Ministerstva kultury ČR.


OBSAH

 

M. Kolářová: Vedení záznamů o křtu podle předpisů kanonického a sekulárního práva

V. Kunčar: Emoční nezralost jako příčina nezpůsobilosti pro uzavření manželství

M. Černý: Vybrané aspekty právního systému Maltézského řádu

M. Menke: Josef Ryška, kněz a kanonista

 

DOKUMENTY

Změněné kánony kodexů kanonického práva

 

ANOTACE A RECENZE

Stanislav Přibyl: Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989 (Jiří Rajmund Tretera)

Jakub Kříž: Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář (Stanislav Přibyl)

 

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME

Polská společnost pro konfesní právo

 

KRONIKA

Ze Společnosti pro církevní právo

Krátké zprávy

 

NAŠE AKVIZICE