REVUE 55 2/2013


Toto číslo Revue církevního práva vyšlo za finanční podpory Konference katolických biskupů Spojených států amerických a Ministerstva kultury.


 

OBSAH

 

ČLÁNKY

 

M. Černý: Právo Vatikánského Města – historie a současnost

 

J. Baroš: Liberalismus a náboženská svoboda

 

A. I. Hrdina: Dedikace a benedikce kostelů podle kodexů kanonického práva z roku 1917 a 1983

 

S. Přibyl: Registrace církví a náboženských společností na základě zákona č. 3/2002 Sb.

 

J. Kašný: Právní postavení Federace židovských obcí v České republice

 

ANOTACE A RECENZE

 

Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli. Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara (R. Seltenreich)

 

Bořivoj Nechvátal (ed.): Královský Vyšehrad, IV. Sborník ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (J. Kotous)

 

Mark Hill QC, Russell Sandberg, Norman Doe: Religion and Law in the United Kingdom (J. Kolda)

 

Brigitte Basdevant-Gaudemet, Salvatore Berlingò (eds.): The Financing

of Religious Communities in the European Union (M. Zetek)

 

Agustín Motilla (ed.): Immigration, National and Regional Laws and

Freedom of Religion (Z. Borkovcová)

 

Matti Kotiranta, Norman Doe (eds.): Religion and Criminal Law (J. Kolda)

 

INFORMACE

48. kongres Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche, Mülheim an der Ruhr, 2013 (Z. Horák)

 

Ze Společnosti pro církevní právo

Krátké zprávy

 

Z NOVÉ LITERATURY