Informace
o schválení návrhu zákona
o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů(zákon o církvích a náboženských společnostech)

Vláda dne 25. dubna 2001 usnesením č. 383 schválila návrh zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). Návrh zákona byl po schválení vládou předán 2. května 2001 k projednání Parlamentu České republiky.

Obsah stránky: Návrh zákona v legislativním procesu přípravy návrhu zákona, Návrh zákona v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně, Návrh zákona v legislativním procesu v Senátu, Návrh zákona zamítnutý Senátem - nové projednávání v Poslanecké sněmovně, President republiky, Nové projednávání ve sněmovně po vetu presidenta republiky, Publikace ve Sbírce zákonů, Související dokumenty)

Dokumenty související s projednáváním zákona v Poslanecké sněmovně je možné kromě této stránky najít rovněž na internetových stránkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz/ , Poslanecké sněmovny http://www.psp.cz/ , dokumenty z jednání v Senátu na http://www.senat.cz/ a stanovislo presidenta republiky na http://www.hrad.cz/