dokumenty

 Stanovy rad ve farnostech a diecézích  Dokumenty z oblasti armády a vězeňství
 Dohody mezi Svatým stolcem a jednotlivými staty České právní prameny  z oblasti církevního a konfesního práva
Návrhy zákonů (nepřijatých nebo dosud nepřijatých) a související dokumenty Varia

SOUVISEJÍCÍ RUBRIKY
Právní předpisy
Soudní rozhodnutí a nálezy (judikatura)
Usnesení vlády ČR od r. 1992
Dokumenty IKP

Souvislý seznam dokumentů je přístupný zde